Cilt: 2 Sayı: 2

BALKANİSTİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ
CİLT: 2 SAYI: 2, ARALIK 2020 SAYISI


Fatma Sibel BAYRAKTAR

TRAKYA AĞZINDA BİR SÖZCÜK: AYDAMAK

A WORD FROM THE TURKISH LANGUAGE THRACIAN REGION SUBDIALECT: AYDAMAK 1-17

Dinçer ATAY

SARAY BOSNA’DAKİ “GÖNÜLLÜ ASKERLİK” ÇAĞRISINA ROMANTİK BİR DESTEK: FRA GRGA MARTİC’İN BESTELENEN MANZUME-İ TEŞVİKİYESİ VE OSMANLICILIK SİYASETİ

A ROMANTIC SUPPORT TO THE CALL FOR “VOLUNTARY MILITARY SERVICE” IN SARAJEVO: FRA GRGO MARTIĆ’S MELODISED POEM AND OTTOMANISM 18-43

Gülçin OKTAY ERKOÇ

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA’NIN GÜL’ÜN BABASI KİM? ROMANINDA BİR ARINMA MEKÂNI OLARAK EDİRNE

EDIRNE AS A PURIFICATION SPACE IN THE NOVEL ‘GUL’UN BABASI KIM?’ (‘WHO IS GUL’S FATHER?’) BY HALIDE NUSRET ZORLUTUNA 44-63

Cüneyt NUR

FAHRİ KAYA’NIN “GÜNÜN BİRİNDE ORAYA UĞRARSAN” ADLI HİKÂYESİNE GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA DOĞU MAKEDONYA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ ETME SEBEPLERİ

REASONS OF MIGRATION FOR THE TURKS OF EAST MACEDONIA IN THE POST-SECOND WORLD WAR BASED ON THE NARRATIVE OF FAHRI KAYA “GÜNÜN BİRİNDE ORAYA UĞRARSAN” (“IF YOU GO THERE SOME TIME”) 64-83

 

ÇEVİRİ / TRANSLATIONS

Astrid MENZ | Çev. Selda SANDALYECİ

GAGAUZCADA BİRLEŞİK CÜMLE

ON COMPLEX SENTENCES IN GAGAUZ 84-106 


KİTAP TANITIMI / REVİEWS

Fatma Sibel BAYRAKTAR

KADEM KAYNAA ROMANI ÖRNEĞİ: GAGAUZ TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI 107-115


SAYI TAM DOSYASI
Bu içerik 14.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 88 kez okundu.