Etik Kurul Onay/İzin Belgesi

Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Eğer makaleniz için “Etik Kurul Onay/İzin Belgesi” gerekmiyorsa “Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına İlişkin Bildiri Formu”nu gerekli yerleri doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu içerik 03.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 146 kez okundu.